Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις

Ημερομηνία Τίτλος
09-05-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
31-03-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
13-03-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
12-12-2014 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
04-11-2014 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
22-12-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
20-11-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ ΤΟΥ SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
18-09-2013 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
06-04-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ
08-02-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
08-02-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
11-11-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
11-11-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
30-10-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
26-08-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΠΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
22-04-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
27-03-2012 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
22-02-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
13-02-2012 ΕΠΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
04-01-2012 ΜΥΝΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
29-12-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
01-12-2011 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΟΣΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΖΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΚΠ
20-11-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ
18-11-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΖΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
09-11-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
06-11-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΦ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ
01-10-2011 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
01-09-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
20-08-2011 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
03-08-2011 ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
23-07-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ
16-06-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
13-04-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
13-03-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ
02-03-2011 ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΚΠ
19-02-2011 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
15-02-2011 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
14-02-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΛΟΓΩ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
06-02-2011 4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ -ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΩΡΑΡΙΟ
27-01-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
20-12-2010 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
18-12-2010 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΟΥ
15-12-2010 ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
14-12-2010 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
08-12-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
25-11-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
31-10-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
23-10-2010 ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
22-10-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
13-10-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΠΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10/2010
09-10-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
24-09-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΥΝΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ
23-09-2010 ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
14-09-2010 ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
06-09-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
04-09-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 8 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π
15-06-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ
11-05-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
15-04-2010 ΜΥΝΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 4η ΕΜΑΚ ΚΟΝΟΤΗΝΗΣ
21-03-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
12-03-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
08-03-2010 6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
07-02-2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ
02-02-2010 4 ΣΧΕΔΙΑ Δ.Υ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ Π/ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
30-01-2010 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
21-01-2010 ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
12-01-2010 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
23-12-2009 ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
16-12-2009 ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
14-12-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
04-12-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
06-11-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝYΠΗΡΕΤΗΣΗ
23-10-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
14-10-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΟΤΑΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
07-10-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ
28-09-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
17-09-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
17-09-2009 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
04-09-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
01-09-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
10-08-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
30-07-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ
26-07-2009 ΜΥΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ
16-07-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
15-07-2009 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΡΕΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
13-07-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΜΣΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ
11-07-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
01-07-2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΙΤΣΑ
30-06-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
27-06-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΠ
23-06-2009 ΠΕΝΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03-06-2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2009
01-06-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΕΥΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 6 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
19-05-2009 ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
14-05-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ 15 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
04-05-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Β.Ι.Π.Ε.
29-04-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ - ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Κ.Λ.Π
25-04-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
25-04-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
25-02-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΈΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
22-02-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ - ΠΕΡΙ 176 ΕΥΡΩ
12-02-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ- ΩΡΑΡΙΟ - ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
06-02-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΙ ΔΙKAIΟΥΤΕ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
05-02-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΈΛΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
29-01-2009 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ Π.Σ.
14-01-2009 ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ 1ον ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 2ον ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
21-12-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
19-11-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
16-11-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
09-11-2008 ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΔΟΚΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
05-10-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
02-10-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
02-10-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
02-08-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΚΟΡΙΝΘΟ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΚΥΝΔΗΝΟΤΗΤΑΣ Κ.Λ.Π
03-04-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
13-03-2008 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
13-03-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 176 ΕΥΡΩ
13-03-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
26-02-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
26-02-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΕΣ Α ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
18-02-2008 ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΎΝΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
03-02-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΔΕΙΕΣ
01-02-2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
21-11-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ
20-11-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
11-10-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
10-10-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΗΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
08-09-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
08-09-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
05-08-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 396/94
06-08-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΕΠΟ ΜΕ ΔΙΚΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
25-07-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΉΣ - ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Λ.Π
25-07-2007
22-07-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΈΣ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Κ.Λ.Π
16-07-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΛΑΔΛΕΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ - ΩΡΑΡΙΟΥ - ΕΠΙΦΥΛΑΚΏΝ Κ.Λ.Π.
06-06-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
05-06-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ Κ.Λ.Π.
06-06-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
05-06-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΈΦΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
12-04-2007 ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
12-04-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ
16-03-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΜΑΧΗΜΟ .
15-03-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
14-03-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
28-02-2007 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
23-02-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΉ
09-02-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
27-01-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ( ΆΔΕΙΕΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Κ.Λ.Π )
27-01-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π
26-01-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙΣ
13-01-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
08-01-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
05-01-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Σ
29-12-2006 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΦΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ
27-12-2006 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΩΡΑΡΙΟΥ