Ημερομηνία05-08-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 396/94

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ     
 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ Π.Δ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ?ΕΑΝ ΝΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΥΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ, ΓΑΝΤΙΑ κ.α.π. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ?
 
Στο τέλος της απάντησης ακολουθεί το Π.Δ. 396/94  που μας το έστειλε ο συνάδελφος από την Κρήτη .
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
 Αγαπητέ συνάδελφε το ερώτημα που έθεσες είναι ένα από τα σημαντικότερα εργασιακά ζητήματα που δυστυχώς δεν έτυχε τις καλύτερης αντιμετώπισης από την πολιτεία αλλά και από το συνδικαλιστικό μας κίνημα .
 Ήταν χρόνιο αίτημα του κλάδου αλλά όπως και όλα τα υπόλοιπα αιτήματα αφήνονταν στην καλή θέληση των κυβερνήσεων για την αποδοχή του.
 Κατ αρχήν έγινε αποδεκτό ως αίτημα το καλοκαίρι του 2001 μαζί με άλλα 5 αιτήματα και υπήρξε έγγραφη δέσμευση με το υπ αρίμθ 77 -4/9/2001 έγγραφο του τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοϊδη Μιχάλη μετά την κινητοποίηση που έγινε στα προπύλαια.
 Για την ιστορία συνάδελφε και επειδή αυτό είναι σημαντικό πρέπει να γνωρίζεις ότι η κινητοποίηση στα προπύλαια ήταν απόφαση του 3ου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης και το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων που ψηφίστηκε εκεί ήταν πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που κατάφερε να το περάσει μετά από σκληρό αγώνα εντός του Συνεδρίου
 ( οι τότε παρόντες αντιπρόσωποι του Συνεδρίου θα θυμούνται) .
Μέσα στο χρονοδιάγραμμα λοιπόν των κινητοποιήσεων προβλέπονταν να γίνουν Ένστολες Περιφερειακές σε όλη την χώρα, μία Πανελλαδική , να στηθεί ένα κιόσκι στα προπύλαια με σκοπό να μοιράζεται προπαγανδιστικό υλικό με τα αιτήματα για να μαζεύονται υπογραφές από εκπροσώπους φορέων, πολιτικούς , απλούς ανθρώπους κ.λ.π και να δίνονται συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. .
 Επίσης να γίνει τον Σεπτέμβριο ένστολη Πανελλαδική κινητοποίηση στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του τότε προεδρείου της Ομοσπονδίας που έλεγχε η Π.Α.Σ.Κ Π. ( καλή ώρα όπως έγινε και τον Σεπτέμβριο του 2006 από το σημερινό προεδρείο της Ομοσπονδίας που ελέγχεται από την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. ). 
Από αυτές πραγματοποιήθηκαν οι περιφερειακές, η πανελλαδική και αυτή στα προπύλαια.
Από την αρχή όμως άρχισε η υπονόμευση της και από τις δύο παρατάξεις την Π.Α.Σ.Κ .Π. που είχε το προεδρείο της Ομοσπονδίας και την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. .
 Έμειναν επί τέσσερεις ημέρες να δίνουν τον αγώνα στα προπύλαια κυρίως τα στελέχη της Ε.Α.Κ.Π. με την συμβολική παρουσία δύο, τριών μελών του προεδρείου και την πλήρη απουσία της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. .
 Η ένστολη παρουσία εκεί επί τέσσερεις ημέρες και η συνεχή παρουσίαση της από τα Μ.Μ.Ε. έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ανάγκασε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης προκειμένου να αποχωρήσουμε από τα προπύλαια να καταθέσει κείμενο με δέσμευση για ικανοποίηση 6 αιτημάτων μεταξύ αυτών και η επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 1568/85 και για τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας .
 
 Το 2003  ψηφίστηκε διάταξη με την παρ. 4 του άρθρο 9 του Νόμου 3114/03 « Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων ».   με την οποία άνοιγε ο δρόμος για την εφαρμογή και στα σώματα ασφαλείας των διατάξεων του 1568/85. η διάταξη έχει ως εξής :
 
4. Οι διατάξεις του Ν. 1568/1985 και των κατ εξουσιοδότηση του προεδρικών διαταγμάτων ως και   
 το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή:
α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα πλαίσια  των προαναφερόμενων διατάξεων και
β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1568/1985.
 
Για τα σώματα ασφαλείας λοιπόν παρέπεμπε στο άρθρο 36 του Νόμου 1568/1985 όπου λέει τα εξής :
                                             
                                                Άρθρο 36
                                       Εξουσιοδοτική Διάταξη
« Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με ευθύνη του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας καθορίζονται τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες για την εφαρμογή του νόμου αυτού.
Τα προεδρικά διατάγματα αυτά μπορεί να προβλέπουν και σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που καθορίζουν » .  
 
Από τότε μέχρι σήμερα λοιπόν συνάδελφε ακόμη περιμένουμε την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων .
Το μόνο που έχει γίνει είναι να συσταθεί μία επιτροπή στο Α.Π.Σ. η οποία μελετάει δήθεν τα μέτρα και μετά από 4 χρόνια θεσπίστηκε ο Τεχνικός Ασφάλειας ( διάβασε σχετική απάντηση για το θέμα αυτό στις 15 /3 /2007 ) .
Τώρα φυσικά στην πράξη το τι μέτρα έχουν παρθεί το βιώνουμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο: Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υποδομών, έλλειψη κατάλληλου και σύγχρονου ατομικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, αντί να υπάρχει μειωμένο ωράριο έχει φθάσει πέραν των ανθρώπινων ορίων μέχρι θανάτου δηλαδή , καμία καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων, δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμα μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό κ.λ.π.
 Με ευθύνη λοιπόν των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών οι κυβερνήσεις μας έβαλαν τρικλοποδιά αφού και μας παραπέμπουν στο απώτερο μέλλον, έφτιαξαν και μία επιτροπή ακριβώς για να μην κάνουν τίποτε ουσιαστικό και ακόμη μετά τόσα χρόνια δεν έχουν θεσπιστεί τα Π.Δ. που καθορίζουν τα μέτρα ασφάλειας.
 Βλέπεις λοιπόν συνάδελφε ότι σε όλα τα επίπεδα οι κυβερνήσεις βοήθιουνται από αυτές τις συνδικαλιστικές παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ. Π. άσχετα το ποιος έχει το προεδρείο και ότι ακόμη ένα αίτημα που κατακτήθηκε με αγώνα και έγινε ρύθμιση το άφησαν στην μοίρα του και μαζί με αυτό και τους εργαζόμενους χωρίς να πιέζονται οι κυβερνήσεις για την πλήρη υλοποίηση του;
 
Άρα λοιπόν στο ερώτημα σου η απάντηση είναι ότι δεν ισχύει προς το παρόν το Π.Δ.  396/94  για μας απλά προτρέπει χωρίς να δεσμεύει να λαμβάνονται υπόψη τα μετρά προστασίας του Π.Δ. και για μας. 
 Το  ίδιο το διάταγμα δίνει την απάντηση στην παρ .4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  στο Αρθρο 1. : Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής.
 
« Παρ. 4.       Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος  ». 
 
 
Ακολουθεί το :
Π.Δ.  396/94  (ΦΕΚ 220 Α – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α)  :
 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 879/656/ΕΟΚ.
 
 
 
Εχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 1338/83 (34/Α) <Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου> όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 του ν.1440/84 (70/Α) <Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM> και τροποποιήθηκε από το άρθ. 7 του ν. 1775/88 (101/Α) <Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις> και το άρθ. 65 6ου ν. 1892/90 (101/Α) <Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις>.
2.       Τις διατάξεις του άρθ. 36 του ν. 1568/85 (177/Α) <Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων>.
3.       Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ.  1 του ν. 1568/85.
4.       Τις διατάξεις του άρθ. 39 του ν. 1836/89 (79/Α) <Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις>.
5.       Τις διατάξεις των άρθ.  24, 25, 26 και 27 του ν. 2224/94 (112/Α) <ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.
6.       Την αριθ. 3/25.4.94 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας και της Εργασίας.
7.       Την αριθ. 80170/26.7.94 (585/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργό και του Υπουργού Εργασίας <Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Γ.Α.>.
8.       Την ΥΠ/122/14.7.94 Απόφαση (550/Β) <Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χ.Ρ.>.
9.       Τις διατάξεις του άρθ. 29 Α του ν. 1558/85 (137/Α) <Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα>  που προστέθηκε με το άρθ. 27 του ν. 2081/92 (154/Α)
<Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ.>.
10.     Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.
11.     Την αριθ. 572/18.10.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και τεχνολογίας - Εμπορίου, του αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εργασίας αποφασίζουμε : 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Αρθρο 1. : Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
1.       Το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τήρησης μέτρων ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθ. 2. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.
2.       Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.
3.       Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 (721 / Β) <Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ., που κυρώθηκε με το άρθ.39 του ν. 1836/89 (79/Α) <Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις>.
4.       Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος. 
         
Αρθρο 2. : Ορισμοί
1.       Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός στον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
2.       Ο παραπάνω ορισμός δεν καλύπτει :
α) Τα συνήθη ενδύματα εργασίας και τις στολές που δεν προορίζονται ειδικά για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας του εργαζομένου.
β) Τον εξοπλισμό των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών και διάσωσης.
γ) Τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας των στρατιωτικών ,των αστυνομικών και του προσωπικού των υπηρεσιών τήρησης της τάξης.
δ) Τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας στα μέσα οδικών μεταφορών.
ε) Τα αθλητικά είδη.
στ) Τον εξοπλισμό αυτοάμυνας ή αποτροπής.
ζ) Τις φορητές συσκευές ανίχνευσης και σηματοδότησης κινδύνων και βλαβερών παραγόντων. 
 
Αρθρο 3. : Γενικός κανόνας
Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
 
Αρθρο 4. : Γενικές διατάξεις
1.       Οι εξοπλισμοί  ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει :
α) Να είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και να μη συνεπάγεται η χρήση τους νέους κινδύνους.
β) Να ανταποκρίνονται  στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας.
γ) Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και για ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
δ) Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ταιριάζουν στο χρήστη.
2.       Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς προστασίας, οι εξοπλισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι των αντιστοίχων κινδύνων.
3.       Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας , πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.       Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι σαφείς ώστε να είναι κατανοητές από τους εργαζόμενους.
5.       Οι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά τον εξοπλισμό αυτό, θα καθορίζονται από τη σοβαρότητα του κινδύνου , τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του κάθε εργαζόμενου, καθώς και από την απόδοση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
6.       Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόμενους και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ενός εξοπλισμού ατομικής προστασίας από περισσότερους του ενός εργαζόμενους πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε μια τέτοια χρησιμοποίηση να μη θέτει κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής στους διαφόρους χρήστες.
7.       Ο εργοδότης μεριμνά και παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις και μέσα για την καλή λειτουργία των εξοπλισμών ατομικής προστασίας και την ικανοποιητική κατάστασή τους από άποψη της αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων, με τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς και με την άμεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.
Επίσης φροντίζει για τη φύλαξή τους σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
8.       Μέσα στην επιχείρηση  ή / και στην εγκατάσταση , πρέπει για κάθε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, να παρέχονται και να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται κατ'εφαρμογή των παρ. 1 και 2.
9.       Ο εργοδότης ενημερώνει εκ των προτέρων τους εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους προστατεύει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας.
10.     Ο εργοδότης εξασφαλίζει την εκπαίδευση καθώς επίσης και την οργάνωση , ενδεχομένως, ασκήσεων για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας. 
 
Αρθρο 5. : Αξιολόγηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας
1.       Πριν από την επιλογή ενός εξοπλισμού ατομικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας και να αξιολογεί κατά πόσον ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθ. 4 παρ. 1 και 2.
Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαμβάνει :
α) Την καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν με άλλα μέτρα ή μέσα.
β) Τον  καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να ανταποκρίνεται ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας στους κινδύνους που αναφέρονται στην περίπτωση (α), έχοντας υπόψη τις ενδεχόμενες πηγές κινδύνων που είναι δυνατό να δημιουργήσει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας.
γ) Την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των υπό εξέταση διαθέσιμων εξοπλισμών ατομικής προστασίας, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην περίπτωση (β).
Χρήσιμα στοιχεία για τη διευκόλυνση της παραπάνω αξιολόγησης περιέχονται στα καθοδηγητικού χαρακτήρα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθ. 10, τα οποία περιλαμβάνουν  ενδεικτικό διάγραμμα για την καταγραφή των κινδύνων και ενδεικτικό, μη εξαντλητικό κατάλογο των διαφόρων ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αντίστοιχα.
2.       Για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προηγούμενης παρ., οι εργοδότες δικαιούνται να ζητούν από τους κατασκευαστές , εισαγωγείς και προμηθευτές εξοπλισμών ατομικής προστασίας κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία.
3.       Η αξιολόγηση που προβλέπεται στην παρ. 1, πρέπει να αναθεωρείται ανάλογα με τις μεταβολές που γίνονται στα στοιχεία τα οποία την αποτελούν. 
 
Αρθρο 6. : Υποχρεώσεις
1.       Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και παντός είδους προμηθευτές εξοπλισμών ατομικής προστασίας υποχρεούνται :
α) Να κατασκευάζουν, να διαθέτουν στην αγορά και να εκθέτουν μόνο εξοπλισμούς ατομικής προστασίας που να πληρούν τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά καθώς και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.
β) Να χορηγούν οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα στις οποίες  θα περιλαμβάνονται κατ'ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται την παρ.
1.4 του Παραρτήματος ΙΙ της Αποφ. Β. 4373/1205/11-3-93 (187/Β) <Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας>.
γ) Να χορηγούν στους εργοδότες τις πληροφορίες της παρ. 2 του προηγουμένου άρθ.
2.       Κατ'εξαίρεση είναι δυνατό να παρουσιάζονται σε εκθέσεις εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα εξοπλισμοί ατομικής προστασίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 περιπτ. (α) του παρόντος άρθ. και του άρθ,. 4 παρ. 1, μόνον εφόσον σε ευμεγέθη και αμέσως ορατή πινακίδα αναφέρεται σαφώς και με μεγάλους χαρακτήρες η μη καταλληλότητα των εν λόγω εξοπλισμών ατομικής προστασίας, καθώς και η απαγόρευση της κτήσης τους ή της με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης τους, προτού ο κατασκευαστής ή / και ο εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ενωση εντολοδόχος του τους καταστήσουν σύμφωνους με τις διατάξεις αυτές. 
 
Αρθρο 7. : Κανόνες χρησιμοποίησης
1.       Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων , ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας τη απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέτρων εφαρμόζοντας υποχρεωτικά κατά σειρά τις πιο κάτω διαδικασίες :
α) Καταγραφή , ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων.
β) Αποτροπή της εμφάνισης των κινδύνων
γ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο.
δ) Εγκλεισμό του κινδύνου ή περιορισμό της  περιοχής του κατά τρόπου που εξασφαλίζει ότι σε κανονική λειτουργία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι.
ε) Περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο ή του χρόνου έκθεσής τους.
στ) Χορήγηση κατάλληλου και κατάλληλα συντηρημένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
ζ) Επανέλεγχο για εκ νέου καταγραφή κινδύνων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.
 
2.Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει :
α) Επαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων και των μηχανισμών προστασίας.
β) Ότι οι εργαζόμενοι έχουν σαφή και πλήρη γνώση των κινδύνων που παραμένουν καθώς και των τρόπων αντιμετώπισής τους.
 
3.       Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για την προφύλαξη από τον επαγγελματικό κίνδυνο επιτρέπεται αλλά και απαιτείται, εφόσον είναι αποτελεσματική, στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :
α) όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης μορφής μέτρο για να εξαλειφθούν ή μετριασθούν οι κίνδυνοι και δεν υπάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που παραμένουν.
β) σαν προσωρινό μέτρο σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου ,
γ) σαν προσωρινό μέτρο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η λήψη μόνιμων μέτρων, και μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας που διατίθεται, να είναι κατάλληλος για τους κινδύνους, την περίσταση και τον χρήστη. Να  είναι ακόμη κατάλληλα συντηρημένος, καθαρός και εφόσον απαιτείται να απολυμαίνεται.
β) Οι εργαζόμενοι που θα τον χρησιμοποιήσουν να έχουν εκπαιδευθεί στη σωστή του χρήση και να έχουν αποδείξει ότι την ξέρουν και την εφαρμόζουν σωστά. 
 
Αρθρο 8. : Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων
1.       Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι εργαζόμενοι ή / και εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την χρησιμοποίηση  εξοπλισμών ατομικής προστασίας, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των απαιτήσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης που καθορίζονται στα άρθ. 4 και 7.
2.       Για κάθε εξοπλισμό ατομικής προστασίας παρέχονται και είναι διαθέσιμες, μέσα στην επιχείρησή ή / και την εγκατάσταση, οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των απαιτήσεων των παρ. 1 και 2 του άρθ. 4.
3.       Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και όποτε απαιτείται από το είδος του εξοπλισμού και τη φύση και τις συνθήκες εργασίας εξασκούνται ειδικά στην αποτελεσματικά χρησιμοποίηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας. 
 
Αρθρο 9. : Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις :
1.       Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων ή / και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους , αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος.
2.       Οι εργαζόμενοι ή / και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων , στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισμοί ατομικής προστασίας.
3.       Για τον καθορισμό των εργασιών κατά τις οποίες θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας και για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού οι εργοδότες διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ή / και με τους ίδιους τους εργαζόμενους.
4.       Τα παραρτήματα Ι , ΙΙ, ΙΙΙ του άρθ.10, τα οποία έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες και κριτήρια για τις επιλογές της προηγούμενης παρ. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Αρθρο 10. : Προσάρτηση παραρτημάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αναφέρονται στο άρθ. 5 παρ.1 και στο 'άρθ. 9 παρ.4 του παρόντος καθώς και το παράρτημα ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθ. 9 παρ. 4 του παρόντος και έχουν ως ακολούθως : 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(άρθ. 5 παρ. 1, άρθ. 9 παρ. 4).
(Ακολουθεί πίνακας) 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(άρθ. 5 παρ. 1, άρθ.9 παρ. 4) 
1.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.1.    Κράνη προστασίας για τη βιομηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιομηχανιών).
1.2.    Ελαφρά προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού (κασκέτα, σκούφοι, δίχτυα (φιλέδες) με ή χωρίς γείσο).
1.3.    Προστατευτικά  καλύμματα κεφαλιού (σκούφοι, κασκέτα , κουκούλες κλπ., από ύφασμα, από επιχρισμένο ύφασμα (μουσαμάς) κλπ.). 
2.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΚΟΗΣ
2.1.    Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά.
2.2.    Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού.
2.3.    Ωτοασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της Βιομηχανίας.
2.4.            Ωτοασπίδες με δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας.
2.5.            
2.5.    Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές ενδοεπικοινωνίας. 
3.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
3.1.    Γυαλιά με βραχίονες
3.2.    Γυαλιά - προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο.
3.3.    Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις , υπέρυθρες και ορατές ακτινοβολίες.
3.4     Οθόνες προσώπου.
3.5.    Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που κρατιούνται με το χέρι, που στηρίζονται με στεφάνι στο κεφάλι ή που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη). 
4.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
4.1.    Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκόνες.
4.2.    Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με τροφοδοσία σε αέρα.
4.3.    Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης.
4.4.    Συσκευές και εξοπλισμοί για δύτες.
4.5.    Σκάφανδρα για δύτες.\ 
5.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
5.1.    Γάντια
5.1.1.Κατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεις, κοψίματα, κραδασμοί κλπ.
5.1.2.Κατά των χημικών προσβολών.
5.1.3.Για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερμότητα.
5.2.    Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα.
5.3.    Καλύπτρες δακτύλων.
5.4.    Μανσέτες.
5.5.    Περικάρπια διαφόρων ειδών.
5.6.           Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων
5.7.           Περιχειρίδια δερματεργατών. 
6.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΝΗΜΩΝ.
6.1.    Σκαρπίνια ,μποτίνια, χαμηλές μπότες, μπότες ασφάλειας.
6.2.    Υποδήματα με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονίων ή των αγγραφών.
6.3.    Υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού.
6.4.    Υποδήματα και καλύπτρες υποδημάτων με σόλα ανθεκτική στη θερμότητα.
6.5.    Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τη θερμότητα.
6.6.    Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από το κρύο.
6.7.    Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία.
6.8.    Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροφόρα φορτία.
6.9.    Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών με ηλεκτρική μόνωση.
6.10.   Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων.
6.11.   Ξυλοπάπουτσα.
6.12.   Επιγονατίδες.
6.13.   Προσαρμόσιμα προστατευτικά μέσα της ράχης του ποδιού.
6.14.   Γκέτες
6.15.   Αφαιρετές σόλες (κατά της θερμότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης).
6.16.   Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη. 
7.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
7.1.    Κρέμες προστασίας αλοιφές. 
8.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ
8.1.    Γιλέκα ,σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές προσβολές, (διάτρηση, κοψίματα, εκσφενδόνιση λιωμένων μετάλλων κλπ.).
8.2.    Γιλέκα σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χημικές προσβολές.
8.3.    Θερμαινόμενα γιλέκα.
8.4.    Σωσίβια.
8.5.    Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ.
8.6.    Ζώνες συγκρότησης του κορμού. 
9.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
9.1.    Εξοπλισμός προστασίας από τις πτώσεις
9.1.1.  Εξοπλισμός <αντιπτωτικού τύπου> (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του).
9.1.2.  Εξοπλισμός με φρένο <απορρόφησης κινητικής ενέργειας> (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του).
9.1.3.  Συστήματα συγκράτησης του σώματος (εξαρτισμός ασφάλειας).
9.2.    Ενδυμασίες προστασίας
9.2.1.  Ενδυμασίες εργασίας τύπου <ασφάλειας> (δύο κομματιών και φόρμες).
9.2.2.  Ενδυμασίες προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα κλπ.).
9.2.3.  Ενδυμασίες προστασίας από τις χημικές προσβολές.
9.2.4.  Ενδυμασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωμένων μετάλλων και από την υπέρυθρη  ακτινοβολία.
9.2.5.  Ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα.
9.2.6.  Ενδυμασίες προστασίας από το ψύχος.
9.2.7.  Ενδυμασίες προστασίας από τη ραδιενεργή μόλυνση.
9.2.8.  Ενδυμασίες προστασίας από τις σκόνες.
9.2.9.  Ενδυμασίες προστασίας από τα αέρια.
9.2.10. Ενδυμασίες και εξαρτήματα (περιβραχιόνια, γάντια κλπ.), με φθορίζουσα επισήμανση, με αντανάκλαση.
9.2.11. Κουβέρτες προστασίας. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
(άρθ. 9 παρ. 4). 
1.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ).
1.1.    Προστατευτικά κράνη.
1.1.1. Οικοδομικά έργα, ιδίως δραστηριότητες επάνω, κάτω ή κοντά σε ικριώματα, και θέσεις εργασίας σε μεγάλο ύψος από το έδαφος, έργα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ξυλοτύπων, συναρμολόγησης και τοποθέτησης, εγκατάσταση ικριωμάτων και κατεδαφίσεων.
1.1.2.  Εργα σε μεταλλικές γέφυρες, κτίρια με μεταλλικό σκελετό μεγάλου ύψους, σε στύλους, σε πύργους, σε χαλύβδινα υδραυλικά έργα, σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεγάλες δεξαμενές σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
1.1.3.  Εργα σε τάφρους, ορύγματα , φρέατα και στοές.
1.1.4.  Χωματουργικά  και εκβραχισμοί
1.1.5.  Εργα σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις, σε λατομεία, σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και σε μετατοπίσεις μπαζών.
1.1.6.  Χειρισμός πιστολιών σφράγισης.
1.1.7.  Εργασίες με εκρηκτικά.
1.1.8.  Εργασίες σε ανελκυστήρες σε ανυψωτικά μηχανήματα, σε γερανούς και μεταφορικά μέσα.
1.1.9.  Εργασίες σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων σε εγκαταστάσεις απευθείας αναγωγής σε χαλυβουργεία,  σε ελασματουργεία, σε μεταλλουργικά εργοστάσια, σε εργαστήρια σφυρηλάτησης , μορφοποίησης και σε χυτήρια.
1.1.10. Εργασίες σε βιομηχανικούς κλιβάνους, σε δεξαμενές, σε συσκευές, σε σιλό, σε χοάνες και σε σωληνώσεις.
1.1.11 Ναυπηγικά έργα,
1.1.12. Ελιγμοί σιδηροδρομικών ουσιών.
1.1.13. Εργασίες σε σφαγεία. 
2.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
2.1     Προστατευτικά υποδήματα με σόλα κατά της διάτρησης.
2.1.1.  Βασικές οικοδομικές εργασίες, έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού και οδοποιίας.
2.1.2.  Εργα σε ικριώματα
2.1.3   Εργασίες κατεδάφισης οικοδομικού σκελετού.
2.1.4.  Οικοδομικές εργασίες με σκυρόδεμα και προκατασκευασμένα στοιχεία που περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ξυλοτύπων.
2.1.5.  Εργασίες σε εργοτάξια και χώρους εναπόθεσης υλικών.
2.1.6.  Εργασίες σε στέγες.
2.2.    Προστατευτικά υποδήματα χωρίς σόλα κατά της διάτρησης.
2.2.1.  Εργα σε μεταλλικές γέφυρες με κτίρια με μεταλλικό σκελετό μεγάλου ύψους , σε υποστυλώματα, σε πύργους, σε ανελκυστήρες σε χαλύβδινες υδραυλικές κατασκευές, σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεγάλες δεξαμενές, σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, σε γερανούς, σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
2.2.2.  Εργα κατασκευής κλιβάνων, συναρμολόγηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και μεταλλικών σκελετών.
2.2.3.  Εργα μετατροπών και συντήρησης.
2.2.4.  Εργα σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, απευθείας αναγωγής, χαλυβουργεία, ελασματουργεία, μεταλλουργικά εργοστάσια, εργαστήρια σφυρηλάτησης, τύπωσης σε πιεστήρια εν θερμώ και σε συρματουργεία.
2.2.5.  Εργα σε λατομείο, σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και μετατοπίσεις μπαζών.
2.2.6.  Εργασίες  και μετατροπές σε λίθους.
2.2.7.  Κατασκευή, χειρισμός και επεξεργασία επίπεδης και κοίλης υάλου.
2.2.8.  Χειρισμός καλουπιών στην κεραμοποιία.
2.2.9.  Εργασίες επικάλυψης κοντά στον κλίβανο στα κεραμοποιεία.
2.2.10. Εργασίες καλουπώματος στη βαριά βιομηχανία κεραμοποιίας και στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών.
2.2.11. Μεταφορές και εργασίες εναποθήκευσης.
2.2.12. Διακίνηση μεγάλων κομματιών κατεψυγμένου κρέατος και μεταλλικών βαρελιών , κονσερβών.
2.2.13. Ναυπηγικές εργασίες.
2.2.14. Ελιγμοί σιδηροδρομικών συρμών.
2.3.    Υποδήματα ασφάλειας με ειδικό τακούνι ή σόλα και σόλα κατά της διάτρησης.
2.3.1.  Εργασίες πάνω σε στέγες.
2.4.    Υποδήματα ασφάλειας με σόλα θερμικά μονωμένη.
2.4.1.  Εργασίες πάνω ή με διάπυρες ή πολύ ψυχρές μάζες.
2.5.    Υποδήματα ασφάλειας που βγαίνουν εύκολα.
2.5.1.  Σε περίπτωση κινδύνου διείσδυσης τετηγμένων υλικών. 
3.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
3.1.    Προστατευτικά γυαλιά, διαφράγματα, ή οθόνες προστασίας προσώπου.
3.1.1.  Εργασίες συγκόλλησης, λείανσης και κοπής με τροχό.
3.1.2.  Εργασίες διάτρησης και με κοπίδι.
3.1.3.  Κοπή και επεξεργασία λίθων.
3.1.4.  Χειρισμός πιστολιών σφράγισης.
3.1.5.  Χειρισμός μηχανών  που λειτουργούν με αφαίρεση των γρεζιών κατά τη μεταποίηση υλικών που παράγουν γρέζια μικρού μήκους.
3.1.6.  Εργασίες τύπωσης.
3.1.7. Απομάκρυνση και θρυμματισμός συντριμμάτων από γυαλί ή κεραμικά υλικά.
3.1.8.  Εργασία με συνεχή εκπαίδευση κοκκωδών λειαντικών μέσων.
3.1.9. Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντων, απολυμαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών.
3.1.10. Χειρισμός συστημάτων με εκτοξευτήρα υγρού.
3.1.11. Χειρισμός λιωμένων μαζών και παραμονή στη γειτονία τους.
3.1.12. Δραστηριότητες σε περιβάλλον με ακτινοβολούμενη θερμότητα. 
4.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.
4.1.    Συσκευές προστασίας των αναπνευστικών οδών.
4.1.1. Εργασίες μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, σε αίθουσες μικρών διαστάσεων και σε βιομηχανικούς κλιβάνους που θερμαίνονται  με αέριο, εφόσον είναι δυνατόν να υπάρξουν κίνδυνοι δηλητηρίασης από αέριο ή από ανεπάρκεια οξυγόνου.
4.1.2.  Εργασίες στην κορυφή υψικαμίνου.
4.1.3.  Εργασίες κοντά στους μεταλλάκτες και στους αγωγούς αερίων των υψικαμίνων.
4.1.4.  Εργασίες  κοντά στη χύτευση μέσα σε κάδο όταν υπάρχει έκλυση καπνών βαρέων μετάλλων.
4.1.5.  Εργασίες στην πυρίμαχη επένδυση των κλιβάνων και των κάδων χύτευσης όταν μπορεί να εκλυθεί σκόνη.
4.1.6.  Βαφή με πιστολέτο, χωρίς επαρκή αερισμό.
4.1.7.  Εργασίες σε φρέατα, σήραγγες και άλλα υπόγεια στοιχεία του δικτύου υπονόμων.
4.1.8. Εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής του ψυκτικού υγρού. 
5.       ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ.
5.1.    Προστατευτικά μέσα της ακοής.
5.1.1. Χειρισμός πρέσας για μέταλλα.
5.1.2.  Εργασίες που επιβάλουν τη χρήση μηχανημάτων με συμπιεσμένο αέρα.
5.1.3.  Δραστηριότητες του προσωπικού εδάφους στα αεροδρόμια.
5.1.4.  Εργασίες έμπηξης πασσάλων.
5.1.5. Ξυλουργικές και κλωστοϋφαντουργικές εργασίες. 
6.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ.
6.1.    Εξοπλισμός προστασία.
6.1.1.  Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντων απολυμαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών.
6.1.2.  Χειρισμός διάπυρων μαζών ή παρουσία του εργαζομένου στη γειτοωία τους και σε θερμό περιβάλλον.
6.1.3.  Χειρισμός επίπεδου γυαλιού.
6.1.4.  Εργασίες με αμμοβολή.
6.1.5.  Εργασίες σε ψυκτικούς θαλάμους.
6.2.    Προστατευτικά ενδύματα που αναφλέγονται δύσκολα.
6.2.1.  Εργασίες συγκόλλησης σε χώρους με μικρές διαστάσεις.
6.3.    Ποδιές κατά της διάτρησης.
6.3.1.  Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.
6.3.2.  Χειρισμός κρεατομάχαιρου, όταν το μαχαίρι κατευθύνεται προς το σώμα.
6.4.    Δερμάτινες ποδιές.
6.4.1.  Εργασίες συγκόλλησης.
6.4.2.  Εργασίες σφυρηλάτησης 6.4.3.       Εργασίες χύτευσης.
6.5.    Περιχειρίδια προστασίας του πήχυ.
6.5.1.  Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.
6.6.    Γάντια.
6.6.1.  Εργασίες συγκόλλησης.
6.6.2.  Χειρισμός αντικειμένων με οξείες ακμές, αλλά όχι με χρήση μηχανών που ενδέχεται να αρπάξουν το γάντι.
6.6.3.  Χειρισμός στην ελεύθερη ατμόσφαιρα όξινων και αλκαλικών προϊόντων.
6.6.4.  Γάντια από πλεγμένο μεταλλικό νήμα.
6.6.5.  Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.
6.6.6.  Τακτική χρήση κρεατομάχαιρου στην παραγωγή και στα σφαγεία.
6.6.7.  Αντικατάσταση μαχαιριών στις μηχανές κοπής. 
7.       ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ.
7.1.    Εργασίες στο ύπαιθρο με βροχή ή κρύο. 
8.       ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8.1.    Εργασίες που επιβάλλουν να διακρίνονται τα άτομα εγκαίρως. 
9.       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ
(ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).
9.1.    Εργασίες σε ικριώματα
9.2.    Συναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων.
9.3.    Εργασίες σε στύλους. 
10.     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ
10.1.   Εργασίες μέσα σε θαλάμους χειρισμού γερανών που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος.
10.2.   Εργασίες σε θαλάμους χειρισμού οχημάτων μετατόπισης αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
10.3.   Εργασίες σε υψηλά σημεία πύργων γεωτρυπάνων.
10.4.   Εργασίες σε φρέατα και σωληνώσεις. 
11.     ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
11.1.   Χειρισμός επιχρισμάτων.
11.2.   Εργασίες βυρσοδεψίας. 
 
Αρθρο 11. : Ελεγχος εφαρμογής
Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται  στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριμένα στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ) ή στις διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα επιθεώρησης εργασίας. 
 
 
 
Αρθρο 12. : Κυρώσεις
1.       Σε κάθε εργοδότη , κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, ή προμηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις οι διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του ν. 2224/94.
2.       Σε κάθε εργοδότη , κατασκευαστή , παρασκευαστή εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθ. 25 του ν. 2224/94 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 6 της ΚΥΑ 88555/3293/30-9-88 που κυρώθηκε με το άρθ. 39 του ν. 1836/89.
 
 
Αρθρο 13. : Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις