Ημερομηνία16-07-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να μου απαντήσετε εάν γνωρίζεται κάτι σχετικά με την περικοπή του χρονοεπιδόματος των πλοηγών μηχανικών κατά 4% εδώ και ένα χρόνο περίπου, σε ποια βάση έγινε αυτή η περικοπή και τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε, καθότι δεν είχαμε καμία πληροφόρηση από υπηρεσιακούς παράγοντες για το συγκεκριμένο θέμα.
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αγαπητέ συνάδελφε το θέμα που αναφέρεις έχει υποπέσει στην αντίληψή μας έπειτα από ενημέρωση που είχαμε από συνάδελφο ………..γό Πλοηγό – Μηχανικό που υπηρετεί στην Π.Υ. …………… Τον Απρίλιο του 2009 εκδόθηκε η υπ αριθμ. 18702 Φ.Α. 15114 με θέμα «Ανάκληση χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας λόγω αναγνώρισης των σχολών Α.Ε.Ν. και Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εκ παραδρομής ως ανώτατες» η οποία ακυρώνει την προσαύξηση ύψους 4% σε αρκετούς συναδέλφους Πλοηγούς – Μηχανικούς. Η Ε.Α.Κ.Π. έχει συντάξει το παρακάτω υπόδειγμα αναφοράς  στο οποίο παρατίθεται η σχετική νομολογία που αφορά το συγκεκριμένο θέμα και καλείται η Διεύθυνση Προσωπικού του Α.Π.Σ. να προβεί σε περεταίρω ενημέρωση. Με βάση την απάντηση που θα δοθεί θα επανέλθουμε με δεύτερη αναφορά αν αυτό απαιτηθεί.     
 
 .
Υπόδειγμα αναφοράς
 
 
                                                                Δ.Υ.                                                                                                                                                                        …………        - -2009
 
-Ο-
………..(         )     …………………           ………………….. του  ………………….
 
Προς
Τη Διεύθυνση Προσωπικού του Α.Π.Σ.
Τμήμα 1Ο Αξ/κων & Πυρ/μων
μέσω της Διοίκησής μου
 
Θέμα: «Ανάκληση χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας»
            Σχετ.: Η υπ αριθμ. 18702 Φ.Α.15114/ημερομηνία Απόφαση Α.Π.Σ.
 
Σας αναφέρω ότι αφού έλαβα γνώση της παραπάνω σχετικής με την οποία ανακαλείται η προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που μου χορηγήθηκε με την 29604 Φ.501.2/26-5-2008 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών από 20% σε ποσοστό 24%, λόγω αναγνώρισης των σχολών Α.Ε.Ν. και Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εκ παραδρομής ως ανώτατες όπως διευκρινίζεται, διαπίστωσα τα εξής:
Σύμφωνα με τη νομολογία που αναφέρεται στη σχετική και συγκεκριμένα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου 3205/2003 και την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3016/2002, δεν απορρέει ο χαρακτηρισμός της σχολής που αποφοίτησα (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) ως ανώτερης, ανώτατης κ.λ.π. Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του παραπάνω νόμου ορίζει ως υπολογισμό χρόνου πραγματικής υπηρεσίας τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον η φοίτηση, ή το πτυχίο ή η προϋπηρεσία, ή η ειδικότητα, αποτελούν τυπικό προσόν κατάταξης.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του νόμου 2838/2000 η μισθολογική προαγωγή επόμενου βαθμού των αξιωματικών συνοδεύεται προσαυξανόμενη με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές, πλην των επιδομάτων θέσης ευθύνης, διοίκησης και εξόδων παράστασης.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως μου απαντήσετε συγκεκριμένα με ποια νομοθετική διάταξη ανακαλείται η χορηγηθείσα προσαύξηση του επιδόματος μου και μου γνωστοποιήσετε τις διατάξεις που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μου, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα του Γ.Λ.Κ. του Υ.Ε.Ν. και του Α.Π.Σ. που αναφέρονται στην παραπάνω σχετική. 
 
                                               
                                                                                          …………    …….……
                                                                                                 …………..
        
κατεβάστε εδώ σε κανονική μορφή την αναφορά : www.old.eakp.gr/pdf/anaforaepidoma.doc
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις