Ημερομηνία14-03-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
 
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΤΕ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΑΝ ΟΧΙ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.
ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (Βραχυχρόνια) 2-3 ΗΜΕΡΩΝ( ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 2683/99   ¶ρθρο 55) . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
  Αγαπητέ συνάδελφε κα΄ αρχήν σε ενημερώνουμε ότι από την 1/1/2008 θα είναι σε ισχύ ο Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 3528/2007.
 Μέχρι τότε ισχύ για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει ο Νόμος 2683/1999
 Σύμφωνα με το Π.Δ. 247/1999 " Συμπλήρωση και αντικατάσταση του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. " άρθρο 3, τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. για τις ειδικές άδειες, τις άδειες εξετάσεων και τις άδειες μητρότητας.
 Χαρακτηριστικά το άρθρο 105 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. αναφέρει ότι οι ειδικές άδειες και οι άδειες εξετάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 50παρ.1και2 και 60 του Νόμου 2683/1999 αντίστοιχα για τους πολιτικούς υπαλλήλους χορηγούνται για τους ίδιους λόγους και στους υπαλλήλους του Π.Σ.
 Για τις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων του Π.Σ. ισχύει ότι ορίζει το άρθρο 102 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. δηλαδή ότι " Τα σχετικά με την χορήγηση αναρρωτικών αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας του Π.Σ.". 
 Οι ρυθμίσεις αυτές εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο Ε΄ του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και συγκεκριμένα από το άρθρο 112 μέχρι και το άρθρο 128
 Η βεβαίωση του ιδιώτη γιατρού δεν αρκεί από μόνη της για την χορήγηση οποιασδήποτε αναρρωτικής άδειας στους υπαλλήλους του Π.Σ., πρέπει να υπάρξει σχετική πιστοποίηση από τον υπηρεσιακό γιατρό του Π.Σ. άρθρο 114 παρ. 2 και 3.ή να έχει χορηγηθεί από γιατρό του Ε.Σ.Υ
 Συνάδελφε πιστεύουμε να καλύψαμε το ερώτημα σου σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.        
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις