Ημερομηνία27-06-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΠ

 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
 
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΙΝΕ ΣΩΣΤΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΑΝΠΑΥΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ.
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΑΝ ΕΙΝΕ ΣΩΣΤΗ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ?
ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΜΕ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΘΣΙΑΣΘΩ ΣΕ ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ?
ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΕΡΑΙΤΙΣΜΟΥΣ  
 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
 Αγαπητέ συνάδελφε το ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί και στο παρελθόν γιατί έχει κατά καιρούς απασχολήσει αρκετούς συναδέλφους σε πολλές Πυρ/κες υπηρεσίες και αρκετά Πυρ/κα κλιμάκια και φυσικά όπου οι συνάδελφοι το χειρίστηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Α.Κ.Π. αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Εάν ανατρέξεις στις απαντήσεις της Ε.Α.Κ.Π. που έχουν δοθεί κατά καιρούς για θέματα ωραρίου θα απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα σου.  
 Αντι όμως οποιασδήποτε περαιτέρω ανάλυσης, σου κοινοποιούμε την ελαφρώς διαφοροποιημένη από την προγενέστερη αναφορά που υπέβαλαν αρκετοί συνάδελφοι όπου αντιμετώπιζαν παρόμοιο πρόβλημα, ως απάντηση στο βασικό σου ερώτημα αλλά και ως υπόδειγμα αναφοράς για να την υποβάλεις στην διοίκηση σου προκειμένου να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα αυτοσχέδια περί ωραρίου και επιφυλακών τεχνάσματα.    
 
 Συνάδελφε θα σε παρακαλούσαμε εάν σου είναι εύκολο στο Υ.Γ. του ερωτήματος σου να γίνεις ποιο σαφής για ποιο μέλος της Ένωσής σου μιλάς, σε ποιάν απουσία του αναφέρεσαι και από που, ευχαριστούμε για την επικοινωνία 
 
 
 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 
 
 
              Δ.Υ.                                                                                                  ……….. …. / ….. /200…
 
                                                                    Ο
 
                 …………… ( ……….. ) …………………… ……………….. του …………….
                       
                                                                 Προς
                                                     Την Διοίκηση του
                                                            Ενταύθα
 
    Θέμα:     « Κατάσταση υπηρεσίας – Ορισμός σε ομάδα επιφυλακής – ετοιμότητας »
 
 Σας αναφέρω ότι έχοντας υπόψη μου:
1ον Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αρ.ιθμ. 14867 Φ. 012.5/57/27-11-1981 και 14868 Φ. 012.5/58/27-11-1981 με τις οποίες επεκτάθηκαν προς εφαρμογή του πενθημέρου και στο Π.Σ .οι διατάξεις του Νόμου 1157/81
2ον Την υπ. αρίθμ. 9459 Φ. 105 .6/ 16-3-87 διαταγή Α.Π.Σ. με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι σχετικές διαταγές του Υ.Δ.Τ. και του Α.Π.Σ. για την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας .
3ον Τις παρ. 3 & του άρθρου 24 του Π.Δ. 210/92 .
4ον Την υπ. αρίθμ. 20185 Φ. 105. 9   4/ 6/1999 διαταγή Α.Π.Σ. με την οποία ρυθμίζονται τα περί
επιφυλακής ζητήματα, εκθέτω τους προβληματισμούς μου σχετικά με την αναγραφή στην κατάσταση υπηρεσίας και στο αναφορείο ομάδων επιφυλακής – ετοιμότητας από υπαλλήλους που τελούν σε ελευθερία, πέραν των ορισμένων υπαλλήλων σε υπηρεσία 24ωρου ή 8ωρου.
 
Από ότι γνωρίζω στα πλαίσια εφαρμογής των 1 & 2 προαναφερόμενων σχετικών διατεταγμένη υπηρεσία είναι αυτή που υποχρεούται ο υπάλληλος να προσφέρει βάση του κυλιόμενου ωραρίου του και για την οποία αμείβεται σε σταθερή βάση . 
 Ως τακτική και προγραμματισμένη υπηρεσία λογίζεται λοιπόν βάση των 1 & 2 προαναφερόμενων σχετικών ο ορισμός του υπαλλήλου σε 8ωρη - 24ωρη υπηρεσία ή πρόσθετη υπηρεσία υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις υπ. αρίθμ. α) 9459 Φ. 105. 6 / 16 –3- 87 β) 19304 Φ. 105.6. 11/6/1987 γ) 3855 Φ. 105. 6 31/1/1989 δ) 18748 Φ. 105.6 4/9/1990 διαταγές του Α.Π.Σ.     
 Η έκτακτη υπηρεσία επίσης η οποία ανακύπτει μέσω της επιφυλακής καθορίζεται και προβλέπεται από το άρθρο 24 του Π.Δ.210/92 και ο τρόπος εφαρμογής της καθορίζεται προκειμένου να υπάρχει κάποιος ορθολογισμός με την υπ. αρίθμ. 20185 Φ.105. 9 4/ 6/1999 διαταγή του Α.Π.Σ. 
   Το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/92 και η προαναφερόμενη διαταγή δεν θεσμοθετούν υπηρεσία επιφυλακής αλλά καθορίζουν τον τρόπο που αυτή θα γίνει όταν κριθεί απαραίτητο από την ύπαρξη εκτάκτων και πραγματικών αναγκών συνέπεια συμβάντων που δεν δίνατε να αντιμετωπίσει από μόνη της η υπάρχουσα εν υπηρεσία δύναμη.
   Η προαναφερόμενη διαταγή είναι υπόψη των υπαλλήλων και είναι μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους να γνωρίζουν και να ενεργούν βάση αυτής όταν και όποτε χρειαστεί και η μέχρι πρότινος εφαρμογή της από την ημέρα εκδόσεως της γίνονταν χωρίς ιδιαίτερη αναφορά ή υπογράμμιση στο φύλλο υπηρεσίας καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
 Η κατάσταση σε επιφυλακή ή ετοιμότητα βάση όλων των σχετικών κανονιστικών διατάξεων που
έχω υπόψη μου δεν υφίσταται ως διατεταγμένη υπηρεσία αλλά ως έκτακτη υπηρεσιακή ενέργεια .  
 Εάν η πολιτεία είχε θεσπίσει υπηρεσία επιφυλακής ή ετοιμότητας θα έπρεπε να είχε καθιερώσει και αντίστοιχη αμοιβή διότι η αναγραφή στην κατάσταση υπηρεσίας της βάρδιας που αναχωρεί μετά από εκτέλεση 24ωρου υπηρεσίας ως ομάδα επιφυλακής ή ετοιμότητας ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο ( πέραν της ανάπαυσης ή της άδειας) κατά συνέπεια είναι ορισμός σε υπηρεσία παρά την θέληση του υπαλλήλων και σε αντίθεση με ότι οι σχετικές προαναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις προβλέπουν.
 Επιπροσθέτως των παραπάνω ο καθορισμός συγκεκριμένου χρόνου άφιξης στην υπηρεσία όταν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ελευθερία, λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα ως προς το σκέλος της εφαρμογής του καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε δραστηριότητα ήθελε να αναπτύξει ο υπάλληλος κατά την διάρκεια του χρόνου της ελευθερίας του από την υπηρεσία.       
 Ως εκ τούτου η αναγραφή στην κατάσταση υπηρεσίας των εν ελευθερία υπαλλήλων σε ομάδες επιφυλακής – ετοιμότητας και ο καθορισμός συγκεκριμένου χρόνου άφιξης στην υπηρεσία, καθιστά τους υπαλλήλους αυτούς σε διατεταγμένη υπηρεσία και δεσμεύει τον ελεύθερο χρόνο τους αφού τους υποχρεώνει να βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας περιορίζοντας τους την δυνατότητα προσωπικών δραστηριοτήτων με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Από καμία σχετική διάταξη όμως που έχω υπόψη μου δεν προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Π.Σ. σχετική αμοιβή για κάτι αντίστοιχο και από καμία σχετική διάταξη δεν επιτρέπεται να δεσμεύεται ο ελεύθερος χρόνος των υπαλλήλων χωρίς αμοιβή, διότι αυτό σε περίπτωση που υφίσταται δημιουργεί βάσιμες οικονομικές αξιώσεις του υπαλλήλου έναντι της υπηρεσίας .   
 Ο υπάλληλος λαμβάνει αποζημίωση μόνο όταν κληθεί σε επιφυλακή για έκτακτο γεγονός και αποζημιώνεται για όσο χρόνο διαρκέσει η επιφυλακή όπως προβλέπει η υπ. αρίθμ. 51240. Φ. 105.6 15/12/1999 διαταγή του Α.Π.Σ.
 Κατ΄ εξαίρεση μόνο ορίζονται σε προγραμματισμένη κατ΄ οίκον επιφυλακή και αποζημιώνονται για τον σκοπό αυτό βάση του εδαφ. ε της παρ. 3 της υπ. αρίθμ. 164564 Φ. 501. 34 17/4/2001 διαταγής του Α.Π.Σ. όσοι υπηρετούν σε επιτελικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ. των Περιφ/κων Διοικήσεων , Διοικήσεων πόλεων , Πυρ/κη Ακαδημία , Γ.Α.Υ.Π.Σ., Τ.Α.Υ.Π.Σ. ,Ε.Τ.Υ.Π.Σ. , Διαχείριση χρηματικού , Δ.Α.Ε.Ε , οι οδηγοί των υπηρεσιακών οχημάτων της ηγεσίας του σώματος των διοικητών Περ/κων Διοικήσεων ,του Δ/ντη Α.Π.Σ. , των Δ/των πόλεων Αθηνών ,Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής , Δυτικής Αττικής , Θεσ/νίκης των Ε.Μ.Α.Κ. και ορίζονται με ειδική διαταγή του Α.Π.Σ όπως η παρ. 1 της υπ. αριθμ. 25566 Φ. 105.6 . 25/5/2001 προβλέπει .
 
 Εκθέτοντας τους παραπάνω προβληματισμούς μου παρακαλώ όπως :
 α) Μου απαντήσετε εγγράφως εάν υπάρχουν σχετικές κανονιστικές διατάξεις που δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου και ρυθμίζουν σχετικώς τα συγκεκριμένα ζητήματα .
 β) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται καμία αλλαγή των σχετικών κανονιστικών διατάξεων να μην ορίζομαι σε ομάδα επιφυλακής ή ετοιμότητας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των προβλεπόμενων.
    γ) Μου χορηγηθούν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις ( πρόσθετες και νυχτερινές ) για όσες φορές μέχρι σήμερα ορίστηκα σε 24ωρη ετοιμότητα με πρωτοβουλία σας κατά τον προαναφερόμενο τρόπο.
 Παρακαλώ αφού λάβετε γνώση των παραπάνω για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 
 
                                                                                                                 ………….. …………… 
                                                                                                                            ….…………  
    
.
 
 
Κατεβάστε εδώ την αναφορά :  www.old.eakp.gr/pdf/anforaetimotita.doc


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις