Ημερομηνία11-10-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τον αμαρτωλό διαγωνισμό Αρχιπυροσβεστών. Τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι όλων. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι αποτυχόντες ? Μπορούμε να κάνουμε Δ.Υ για να δούμε το γραπτό μας και να αναβαθμολογηθεί ?
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
Αγαπητέ συνάδελφε  κατ αρχήν οφείλουμε να ζητήσουμε συγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησης αλλά πρέπει να σε πληροφορήσουμε τόσο εσένα όσο και όλους τους αγαπητούς συναδέλφους ότι αυτό το διάστημα αντιμετωπίζουμε σοβαρά τεχνικά προβλήματα με την διαχείριση της ιστοσελίδας μας και του σχετικού προγράμματος αποστολής fax.           
 Ενώ είχαμε ετοιμάσει με πρωτοβουλία της Ε.Α.Κ.Π. σχετικό σχόλιο και υπόδειγμα για το συγκεκριμένο ζήτημα δυστυχώς δεν ήταν εφικτή ούτε η προβολή του στην ιστοσελίδα αλλά ούτε και η αποστολή του με φαξ προς όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια.
 Αρκετοί συνάδελφοι που επικοινώνησαν μαζί μας τηλεφωνικά καταφέραμε να τους στείλουμε με παράπλευρους τρόπους την αίτηση ένσταση για τα αποτελέσματα.
 Τώρα αρχίζουμε να αποκαθιστούμε εν μέρει το πρόβλημα Δεν μπορούμε όμως ακόμη να προβάλουμε τίποτε στην πρώτη σελίδα του site και να στείλουμε φαξ .
 Το σχόλιο που κάνουμε παρακάτω ήταν για να μπει στην πρώτη σελίδα του site και καλύπτει το ερώτημα σου αλλά έχει όμως περάσει η προθεσμία για την ένσταση, εκτός και εάν απουσίαζες με άδεια από την υπηρεσία και δεν είχες λάβει γνώση.  
 
 
 Σχετικά με τα αποτελέσματα της σχολής Αρχιπυροσβεστών
 
    Μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών μεγάλος αριθμός συναδέλφων που συμμετείχε στον διαγωνισμό εξέφρασε τις αμφιβολίες του και τις έντονες διαμαρτυρίες του για την ορθότητα και την αξιοκρατία των αποτελεσμάτων.
Η Ε.Α.Κ.Π. δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν η έκδοση των αποτελεσμάτων έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια ή μη αλλά με αφορμή τις διαμαρτυρίες που είχε δεχτεί κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εξετάσεων είχε απευθυνθεί προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης προκειμένου να ζητήσει την διασφάλιση της αξιοκρατίας.
Με αφορμή τις πρόσφατες διαμαρτυρίες για τα αποτελέσματα των εξετάσεων η Ε.Α.Κ.Π. για μία ακόμη φορά δηλώνει ότι η συνέχιση ύπαρξης ενός αναχρονιστικού και αδιαφανούς πλαισίου ανάδειξης στελεχών στο Π.Σ που καλύπτεται πίσω από ένα προσχηματικό σύστημα εξετάσεων ευνοεί τον παραγοντισμό, το ρουσφέτι και τορπιλίζει το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των υπαλλήλων.
Επιβάλλεται η δημιουργία ενός αδιάβλητου και αξιοκρατικού συστήματος μέσα από το οποίο θα επιβραβεύεται η ικανότητα, οι γνώσεις, και όλες εκείνες οι αξίες που χρειάζονται στην ανάδειξη αυτών που αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Επειδή υπάρχουν εύλογα πολλά παράπονα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δοκίμων Αρχιπυροσβεστών αφού δεν εκδόθηκε η βαθμολογία του κάθε υποψηφίου για κάθε μάθημα χωριστά και ο κατάλογος των επιτυχόντων αναφέρει μόνο την τελική βαθμολογία.
Προτείνουμε στους συναδέλφους που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων και έχουν βάσιμα παράπονα περί διάκρισης σε βάρος τους και μη επιλογής τους να υποβάλλουν Αίτηση - Ένσταση με την οποία θα ζητούν να τους κοινοποιηθεί η βαθμολογία όλων των επιτυχόντων και των αποτυχόντων σε όλα τα μαθήματα..
Μπορεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα να μην προβλέπει επανεξέταση των γραπτών αλλά δεν αποκλείεται η γνωστοποίηση της βαθμολογίας από καμία διάταξη. Φυσικά στην συνέχεια και εάν διαπιστωθεί αναντιστοιχία βαθμολογίας μεταξύ αποτυχόντων και επιτυχόντων ο θιγόμενος μπορεί να ζητήσει επανακαθορισμό της βαθμολογία του και εάν υπάρξει άρνηση της υπηρεσίας μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη .
ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ
 
Του Πυροσβέστη(……….) …………
………….. του ……………….
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά της μοριοδότησης προϋπηρεσίας
                (Άρθρο 4 Π.Δ 65/2007)»
 
ΣΧΕΤ: 1) Π/Δ 65/2007
 
 
 
 
   ……………. ..../…/ 2007
.
 
Το  τμήμα του κειμένου από εδώ και κάτω  μπαίνει δίπλα από τα στοιχεία του αιτούντα και το θέμα,  αλλά λόγω των προβληματών διαχείρησης δεν είναι εφικτό να το τοποθετήσουμε όπως έχει γραφτεί. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος ας το συντάξει κανονικά.   
.
 ΠΡΟΣ:
1) Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
2) Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Άρθρου 3 του Π.Δ 65/2007 «Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»     . 
 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
                                   Μουρούζη 4                                               
                               101 72 ΑΘΗΝΑ
 
  Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Σχολή Αρχιπυροσβεστών ενίσταμαι για την βαθμολόγηση των ετών υπηρεσίας μου, αλλά και για περεταίρω λόγους που έχουν σχέση με αυτή τη βαθμολόγηση μου και τον υπολογισμό του συνόλου των μονάδων σύμφωνα με τις οποίες το όνομά μου δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των επιτυχόντων.
            Οι λόγοι που ενίσταμαι περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
1)                                        Δεν κοινοποιήθηκε ο πίνακας των αποτυχόντων όπως προβλέπεται στο Π/Δ 65/2007 Άρθρο 5
2)                                        Η βαθμολογία των ετών υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ενιαία βαθμολογία της έκθεσης και των υπολοίπων μαθημάτων (Άρθρο 2 παρ.1 και 2 ). Για το λόγο αυτό απαιτείται η γνωστοποίηση της βαθμολογίας της έκθεσης και των 4 μαθημάτων ξεχωριστά, ώστε να δύναμαι να υπολογίσω ποια είναι η μοριοδότηση στα επιμέρους μαθήματα και ποια αυτή που αφορά τα έτη υπηρεσίας. 
3)                                        Για τους λόγους αυτούς ενίσταμαι και Αιτούμαι όπως ενεργήσετε κοινοποίηση του πίνακα αποτυχόντων και των επιτυχόντων όπως προβλέπεται, στους οποίους να αναγράφεται και η επιμέρους βαθμολογία των ετών υπηρεσίας και των προστιθέμενων μαθημάτων σε αυτήν ώστε να καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός των μονάδων που προκύπτουν από τα έτη Υπηρεσίας.
   Για τους παραπάνω λόγους ενίσταμαι διότι η μη κοινοποίηση των μονάδων που προκύπτουν από τα έτη Υπηρεσίας μου προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την ορθότητα του συνολικού αποτελέσματος που μπορεί να οφείλεται σε πιθανό λάθος στον υπολογισμό των μονάδων των ετών υπηρεσίας μου.
 Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
 
 ………………     ……..…………
 Πυροσβέστης
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις