Ημερομηνία06-06-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

   ΕΡΩΤΗΜΑ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
 Δικαιούμαι ως τρίτεκνος μετάθεση στον τόπο συμφερόντων μου ;
 Σας ενημερώνω ότι αποτάθηκα στην υπηρεσία και η απάντηση ήταν όχι γιατί ακόμη μου είπαν δεν τροποποιήθηκε ο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. που να ρυθμίζει το θέμα αυτό .  
 
 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
  Αγαπητέ συνάδελφε κατ΄ αρχήν πρέπει να γνωρίζεις ότι μεταθέσεις τριτέκνων έχουν γίνει και εκδίδονται συνεχώς αποφάσεις. 
   Σε σένα απαντήσανε έτσι , σε άλλον συνάδελφο του είπανε ότι δεν θα τον μεταθέσουν σύμφωνα με τα μόρια που έχει στον τόπο συμφερόντων του, αλλά ως τρίτεκνο γιατί απλούστατα θέλουν να γλυτώσουν τα έξοδα μετάθεσης και να δώσουν την κενή οργανική θέση σε κάποιον άλλον γιατί ο τρίτεκνος πάει με το άρθρο 22 ως υπεραριθμός . 
   Συνάδελφε έτσι δυστυχώς λειτουργεί το υπηρεσιακό συμβούλιο,  κατά το δοκούν .
   Στην υπηρεσία σου είναι σίγουρο ότι έχει έρθει για το θέμα αυτό όμως μία σχετική διαταγή, ζήτησε από τον Διοικητή σου να σου την δώσει.
 
  Άσχετα όμως εάν βρεις την διαταγή,  μπορείς να υποβάλεις μία αίτηση μετάθεσης όπου μέσα θα αναφέρεις την ιδιότητα σου ως τρίτεκνος και ότι επιθυμείς να μετατεθείς βάση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 67 του Νόμου 3528/2007 « Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσιών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 9 « Διάκριση υπαλλήλων του Π.Σ. » του Π.Δ. 210/92 Κ.Ε.Υ.Π.Σ.  και του άρθρου 22 του Π.Δ 170/96  
  Γιατί ο νόμος 3528 είναι ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και στο άρθρο 67 προβλέπει μετάθεση για τους τρίτεκνους και βάση του άρθρου 9 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. όπου αναφέρει ότι :
 « Οι υπάλληλοι του Π.Σ. ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Π.Σ. όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Νομοθεσία που ισχύει για το Π.Σ. »
 Επειδή λοιπόν δεν ρυθμίζεται το θέμα αυτό διαφορετικά από την νομοθεσία του Π.Σ. για τον λόγο αυτό δικαιούσαι να την μετάθεση ως τρίτεκνος. 
 
  Αυτά φυσικά προς το παρόν, γιατί με την ψήφιση του Νόμου 3511/2006 περί «Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. κ.λ.π » όταν θα έρθει η ώρα της εφαρμογής του άρθρου 2 που λέει ότι:
 « Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι έχει ιδιαίτερη ιεραρχία αντίστοιχη της στρατιωτικής και δικούς του κανόνες πειθαρχίας εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνον για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους »
  Όταν λοιπόν θα εκδίδονται πλέον βάση αυτού του Νόμου για μας και μόνο για μας διάφορα διατάγματα που θα ρυθμίζουν από το ωράριο μέχρι τις άδειες κ.λ.π. τότε θα καταλάβουν όλοι οι συνάδλεφοι γιατί θέλανε να περάσουν τόσα μουλωχτά τον Νόμο αυτόν και επιβάλανε πλήρη σιωπή η πολιτική  και  φυσική ηγεσία με την συνδρομή των συνδικαλιστικών μας ηγεσίων .
 Τότε  θα καταλάβουν  γιατί η ΕΑΚΠ έκανε τόσο μεγάλο αγώνα ακόμα και μόνη της για να μην περάσει αυτός ο Νόμος .   
 
 Και με αυτόν τον Νόμο όμως συνάδελφε τον 3511/06 που είναι από τον Νοέμβριο του 2006 σε ισχύ, από την στιγμή που δεν βγήκε κάποια σχετική διάταξη του Π.Σ. που να διέπει διαφορετικά το θέμα αυτό ισχύει ότι και για τους άλλους υπαλλήλους.
 
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία .
                                    
  
 
                                                 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις