Ημερομηνία06-06-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟ ΟΔΗΓΟ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ 22μ),ΟΤΑΝ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΝ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
  Αγαπητέ συνάδελφε η απάντηση στο ερώτημα σου είναι ότι βάση του Π.Δ. 349/90 « Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους » η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει άδεια ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων και άδεια ικανότητας χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων ( άρθρου 1 «Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης ») .
  Στο άρθρο 9 « άδεια χειριστή ειδικών πυροσβεστικών μηχανημάτων » αναφέρει ότι « Στο πυροσβεστικό προσωπικό που κατέχει υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ΄ και άνω και έχει χρησιμοποιηθεί στην οδήγηση υδροφόρων πυροσβεστικών αυτοκινήτων μπορεί να χορηγηθεί μετά από προηγούμενη εκπαίδευση και εξέταση άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων.»
  Άρα δεν είναι απαραίτητο να γίνει επέκταση του διπλώματος σε Ε΄ για να γίνει κάποιος χειριστής του βραχιονοφόρου.
  Προβλέπεται όμως και η επέκταση κατηγορίας από το άρθρο 8 «Επέκταση υπηρεσιακών αδειών». Όπου αναφέρει « Για την επέκταση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων σε ανώτερη κατηγορία απαιτείτε η ισχύουσα υπηρεσιακή άδεια ( κατηγορίας Β΄ Γ΄ Δ΄ ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης ή επέκτασης » Αυτό φυσικά γίνετε όταν το επιβάλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες ή το ζητήσει ο ίδιος ο υπάλληλος .
  Συνάδελφε αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα σου και πιστεύουμε να το καλύψαμε, ευχαριστούμε για την επικοινωνία .
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις