Ημερομηνία08-09-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 

 Θα ήθελα να ρωτήσω αν και τι προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με τις άδειες πατρότητας για τους υπαλλήλους του Πυρ/κού Σώματος και αν δικαιούνται σε ποιες περιπτώσεις και πόσο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τις προσπάθειες σας.
.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
  Στις 9 Φεβρουαρίου 2007 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3528 (Φ.Ε.Κ.26) με τον οποίο κυρώθηκε ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας.
 Το άρθρο 53 παρ.2 του παραπάνω νόμου αναφέρει ότι ο γονέας υπάλληλος δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου (δηλαδή μείωση του ωραρίου κατά 2 ώρες· ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και κατά μία ώρα εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από 2έως 4 ετών).
 Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιες ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεις δικαιούται να κάνει χρήση των παραπάνω διευκολύνσεων ( άδεια ανατροφής, μειωμένο ωράριο) κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ. 2.
   Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού
   Οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 εφαρμόζονται στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ.
   Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. ο οποίοι κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω κώδικα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές για αυτούς διατάξεις .
 Στο σημείο αυτό συνάδελφε θα πρέπει να φέρεις στην μνήμη σου τον νόμο 3511/2006 για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. και τον αγώνα που έδωσε με όλες τις δυνάμεις η Ε.Α.Κ.Π. για να αποτρέψει την ψηφισή του. Με το νόμο αυτό για τους εργαζόμενους στο Π.Σ. και ορίζεται ρητά ότι το Π.Σ. διέπεται από δικούς ου οργανικούς νόμους και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς εφαρμόζεται ότι ισχύει για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.
 Για να μην υπάρχει αμφιβολία σε εσένα και σε κανένα συνάδελφο για όσα υπεύθυνα καταθέτει η Ε.Α.Κ.Π. έχε υπόψη σου τα εξής :
 Όταν εκδόθηκε ο προηγούμενος κώδικας στις 9-2-1999 που κυρώθηκε με τον νόμο 2683 ( Φ.Ε.Κ. 19 ) λίγους μήνες αργότερα στις 4-10- 1999 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 247 ( Φ.Ε.Κ. 203) το οποίο τροποποιήθηκε τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ. ενσωματώνοντας σε αυτόν τις ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων( άδειες γάμου, θανάτου συγγενούς εώς και Β΄ βαθμού, άσκησης εκλογικού δικαιώματος, συμμετοχής, εξετάσεων, μητρότητας κ.λ.π )
 Αντίθετα μετά την δημοσίευση του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ( Ν. 3528/2007) το τμήμα οργάνωσης – νομοθεσίας του Α.Π.Σ. περιορίστηκε στην έκδοση των υπ. αρίθμ. 11416 Φ. 216.8/27-2-07 και 16469 οικ. Φ. 216.8/26-3-07 εγγράφων με θέμα την εφαρμογή του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα τα οποία αναφέρουν ότι για τους υπηρετούντες στο Π.Σ. ισχύουν παράλληλα και οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. .
 Το άρθρο 9 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. ορίζει τους υπαλλήλους του Π.Σ. ως τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του σώματος και εφαρμόζονται σε αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για ους τακτικούς δημόσίους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην νομοθεσία που ισχύει για το πυροσβεστικό σώμα.
 Ο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. είναι προεδρικό διάταγμα ( 210/1992) και όπως είναι σε όλους γνωστό ο νόμος υπερισχύει του προεδρικού διατάγματος όπως αποδείχθηκε από τα παραπάνω.
 Το αρχηγείο όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι σύντομα θα εκδοθούν οι οργανικοί νόμοι κατ΄ εξουσιοδότηση του 3511/2006 που θα ρυθμίζουν τα περί αδειών.
 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω συνάδελφε δεν δικαιούσαι την άδεια πατρότητας .
 Αν και αυτό θα έπρεπε να είναι θέμα διεκδίκησης για την ανύπαρκτη Ομοσπονδία μας   με δεδομένη όμως την αδιαφορία της για τα προβλήματα των εργαζομένων θα μπορούσε στην παρούσα φάση να κινηθεί διαδικασία από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
 Αρχικά να απευθυνθεί στην υπηρεσία υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα και με την λήψη της απάντησης να κινήσει διαδικασία σε διοικητικό δικαστήριο για παραβίαση της ισονομίας και ισοπολιτείας που προβλέπει το σύνταγμα για τέτοιου είδους δικαιώματα.
 Δύσκολος λίγο αυτός ο δρόμος αλλά μέχρι να ανατραπούν οι συσχετισμοί στην Ομοσπονδία με την βοήθεια των εργαζομένων και να πάρει αγωνιστική κατεύθυνση με πρωτοπόρα την Ε.Α.Κ.Π. είναι μονόδρομος για το συγκεκριμμένο ζήτημα.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις