Ημερομηνία06-11-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΦ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις