Ημερομηνία05-10-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
Για τις μεταθέσεις τι ισχύει για τους τριτεκνους; 
 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
Ισχύει το άρθρο 22 του Π.Δ.170/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 132/07
Άρθρο 22
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων
 
1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία ένεκα ταύτης και δια ταύτην   που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν. (Π.Δ.132/2007).


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις