Ημερομηνία11-11-2012
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε την ερώτηση του συνάδελφου και την απάντηση της ΕΑΚΠ: www.old.eakp.gr/pdf/ersyn.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις