Ημερομηνία14-12-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
Γεια σας. Είμαι συνάδελφος από την 73η σειρά πυροσβεστών και είμαι τοποθετημένος σε νησί από την 18η Μάιου. Θέλω να με διαφωτίσετε να υπάρχει κάποιος τρόπος να πάρω μετάθεση με τα εξής δικαιολογητικά: είμαι προστάτης οικογενείας λογω θανάτου του πατερά μου, είμαι πολύτεκνος(3 μικρότερα αδέλφια μαθητές σε δημοσιές σχολές)και υπάρχει αναπηρία της μητέρας μου(67% κινητική και ψυχική αναπηρία).Σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά και συνεχίστε την συγκινητική προσπάθεια που κάνετε!
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ :
.
Αγαπητέ συνάδελφε σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και ελπίζουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζεις.
Με βάση τις προϋποθέσεις που μας αναφέρεις, μοναδική περίπτωση να μετατεθείς στην υπηρεσία που επιθυμείς, είναι αυτή που σχετίζεται με την αναπηρία της μητέρας σου.  
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Κανονισμού Μεταθέσεων εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού.
Από την παράγραφο αυτή απορρέει ότι εάν πάρεις με δικαστική απόφαση την επιμέλεια της μητέρας σου εξαιτίας της πάθησής της, μπορείς να αιτηθείς μετάθεση για την υπηρεσία που επιθυμείς να υπηρετήσεις. Η μετάθεση θα εκτελεστεί άμεσα.
Συνάδελφε
Στην αρχική σελίδα του site της Ε.Α.Κ.Π. έχει αναρτηθεί ο κανονισμός μεταθέσεων με όλες τις τροποποιήσεις του τον οποίο μπορείς να κατεβάσεις και να τον μελετήσεις, προκειμένου να εντοπίσεις και κάποια άλλη πιθανή παράμετρο που τυχόν δεν μας ανέφερες, τόσο στην παράγραφο 1 του άρθρου 22, όσο και στο άρθρο 12, η οποία να σου δίνει δικαίωμα μετάθεσης.  
Ελπίζουμε να καλύψαμε το ερώτημά σου.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινώνησε ξανά μαζί μας.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Ακολουθεί το υπόδειγμα αίτησης μετάθεσης:
 
.
ΑΙΤΗΣΗ
                                                                                                                                                                                                                     
TOY ……….( …….)                                          
 ..................................
........... .... /....../ 09
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Προς
                                   Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων    
                      Πυρονόμων – Αρχ/στων – Πυρ/στων Πυροσβεστικού Σώματος
                 
                                                       μέσω της διοίκησης μου
 
                                        Θέμα: Μετάθεση λόγω (αναφέρεται ολόγος)                                   
                                                         ΣΧΕΤ.   Π.Δ. 170/1996
                      
                                    Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες 
                                ενέργειες προκειμένου να μετατεθώ για λόγους
                               (αναφέρονται οι λόγοι και το ιστορικό).
                                                     
                                  Συνημμένα σας υποβάλλω (τα σχετικά έγγραφα)                                                      
                                  Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                          
                                                                Ο                                                                          
                                                           ΑΙΤΩΝ
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις