Ημερομηνία22-02-2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις