Ημερομηνία06-02-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΙ ΔΙKAIΟΥΤΕ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

   ΕΡΩΤΗΜΑ
 
    Συνάδελφοι της Ε.Α.Κ.Π. λόγω ότι υπάρχει μία σύγχυση για το τι δικαιούτε ο υπάλληλος όταν κληθεί σε επιφυλακή κατά την ημέρα που είναι σε ημερήσια ανάπαυση, θα σας παρακαλούσα να δώσετε εάν είναι δυνατόν μία απάντηση στο παρακάτω ερώτημα: Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που δεν μου χορηγηθούν τα προβλεπόμενα ρεπό του μήνα είτε λόγω επιφυλακών, είτε λόγω αδυναμίας επάνδρωσης της βάρδιας εξαιτίας της έλλειψης δύναμης;
 
 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ   ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
   Αγαπητέ συνάδελφε κατ΄ αρχήν σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η περικοπή των προβλεπόμενων μηνιαίων ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) παρά μόνο για τους λόγους που εμπεριέχονται στην υπ. αρίθμ. 20185 Φ. 105.9/ 4 – 6 -1999 «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων »   και στην υπ΄ αριθμ. 25566 Φ. 105.6/25-5-2001 δ/γη Α.Π.Σ.. « Ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού ».
   Σε περίπτωση που αυτό συμβεί τότε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.51240 Φ. 105.6/15-12-1999 δ/γη Α.Π.Σ. όταν η απασχόληση προσφέρεται κατά τις ημέρες ημερήσιας ανάπαυσης (Η/Α) του προσωπικού χορηγείται σε αυτό αποζημίωση και ημερήσια ανάπαυση (Η/Α), που σημαίνει 8+8=16 ώρες για κάθε ημέρα ημερήσιας ανάπαυσης που απασχολείται ο συνάδελφος,(γιατί εννοείται ότι έχει εξαντλήσει τον αριθμό των πρόσθετων αποζημιώσεων όταν έχει εργαστεί 192 ή 200 ώρες μηνιαίως),οπότε στο 24ωρο ερμηνεύεται 16+16+16=48 ώρες για κάθε περικοπή ρεπό (πενθήμερο) και όταν η βάρδια εργάζεται 1η και 31η του μηνός και δεν χορηγούνται πέραν των 2 πενθημέρων και οι 16 ώρες όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα, αυτό σημαίνει 16+16=32 ώρες επιπλέον.
.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις