Ημερομηνία18-09-2013
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ

Διαβάστε την απάντηση της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/apadisi.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις