Ημερομηνία13-03-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
Συνάδελφοι,
συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε για την προάσπιση των συμφερόντων μας.
Ονομάζομαι ……………… και έχω επικοινωνήσει πάλι μαζί σας σχετικά με την γονική άδεια. Έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την απάντηση που δίνετε σε ερώτημα άλλου συναδέλφου στις 23/10/2010 και σας έχω στείλει ταχυδρομικώς όλη την σχετική αλληλογραφία.
Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνω ώστε να πάρω τελικά την γονική άδεια.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
   Αγαπητέ συνάδελφε συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν σε εξέλιξη διεργασίες σχετικά με το θέμα που σε απασχολεί όπως και εκατοντάδες άλλους συναδέλφους και η Ε.Α.Κ.Π. έδωσε βαρύτητα σε αυτές τις διεργασίες προκειμένου να δοθεί μία οριστική λύση στο θέμα των γονικών αδειών.
   Υπό την αιγίδα του 3ου τμήματος Οργάνωσης και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Διεύθυνσης Οργάνωσης – Νομοθετικού του Α.Π.Σ. με την συμμετοχή υπηρεσιακών και συνδικαλιστικών παραγόντων ( και εκπροσώπου της Ε.Α.Κ.Π. ) συντάχθηκε η πρόταση για την τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ’ του  Κ.Ε.Υ.Π.Σ. που αφορά τις άδειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων.     
   Εκτός των άλλων αδειών που προβλέπονται ρυθμίζει το θέμα των γονικών αδειών και για τους πυροσβέστες.  
 Το νέο άρθρο έχει ολοκληρωθεί και το μόνο που μένει είναι η άμεση προώθηση του για την έγκριση του.  
   Είναι θέμα χρόνου λοιπόν αν δοθεί προτεραιότητα και η πρέπουσα σημασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα λόγω της σπουδαιότητας του για να αρχίσει η ισχύ των γονικών αδειών και διευκολύνσεων και για τους πυροσβέστες.      
 Στην βάση των εξελίξεων αυτών, καλό θα είναι αγαπητέ συνάδελφε να υπάρξει λίγη ακόμη υπομονή από την πλευρά σου μέχρι την ολοκλήρωση της έγκρισής του και από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα ασκήσουμε την σχετική πίεση ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση.
 Όπως διαπιστώνεις ο συντονισμένος κοινός αγώνας των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργάνων φέρνει αποτελέσματα. Η Ε.Α.Κ.Π. πάλεψε για το θέμα αυτό  πλέον των τριών ετών ( Δύο παρεμβάσεις στους αρμόδιους υπουργούς 12/8/2008 www.old.eakp.gr/view.php & 31/10/2010 www.old.eakp.gr/view.php) με επιμονή και υπεύθυνο τρόπο και με την συμβολή της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας (παρέμβαση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 28/6/2010 www.old.eakp.gr/view.php) ήρθε το ζήτημα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ( 15/11/2010 www.old.eakp.gr/view.php) και στα αρμόδια πολιτικά και υπηρεσιακά όργανα. Φυσικά για τρία ολόκληρα χρόνια ενημέρωνε και καθοδηγούσε δεκάδες συναδέλφους που τους απασχολούσε το ζήτημα των γονικών αδειών παροτρύνοντας τους να υποβάλουν σχετικές αναφορές (  8/9/2007 www.old.eakp.gr/view.php & 13/3/2010  www.old.eakp.gr/view.php & 22/3/2010 www.old.eakp.gr/view.php) προς το Α.Π.Σ. προκειμένου να ασκηθεί η σχετική πίεση από την πληθώρα των αιτημάτων και των δικαστικών παρεμβάσεων που προχώρησαν ορισμένοι συνάδελφοι. 
 
Σου παραθέτουμε το σχέδιο του άρθρου 8 του κεφαλαίου Δ’ έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκε από την αρμόδια επιτροπή.            
 
 
 
Άρθρο 8 (Πριν 105Α)
Α. Άδεια μητρότητας (κύησης - λοχείας)
 
1.   Στο γυναικείο πυροσβεστικό προσωπικό που κυοφορεί, χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού, άδεια μητρότητας (κύησης - λοχείας) με πλήρεις αποδοχές, έχει δε δικαίωμα να επιλέξει στον τέταρτο μήνα κυήσεως, με υπεύθυνη δήλωσή του :
(α) Να λάβει πεντάμηνη άδεια κύησης - λοχείας με αποδοχές. Ειδικότερα να απέχει από την Υπηρεσία του δύο (02) μήνες πριν τον τοκετό (άδεια κύησης) και τρεις (03) μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας), εφόσον το νεογέννητο ζει.
       Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου αδείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (05) μηνών.
     (β) Να λάβει πεντάμηνη άδεια κύησης απέχοντας από την Υπηρεσία του από τον πέμπτο μήνα της κυήσεως.
2.   Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή. Η άδεια κύησης των εδαφίων (α) και (β) παρατείνονται αυτοδικαίως για τριάντα (30) ημέρες μετά τον τοκετό, αν το νεογέννητο δεν ζει.
3.   Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (4ο και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι επτά (7) μήνες συνολικά.
4.   Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, χωρίς αυτή να αφαιρείται από το συνολικό χρόνο κύησης - λοχείας σύμφωνα με τα εδάφια α και β της παραγρ. 1 του παρόντος.
5.   Οι έγκυες υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία, για να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (άρθρο 9 του Π.Δ.176/97).
6.   Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτό/αυτή και η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.) (Ν. 3205/03).
7.   Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός (άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 3801/09). Στην περίπτωση επιλογής πεντάμηνης άδειας κύησης από τον πέμπτο μήνα της κυήσεως, αυτή προσαυξάνεται ομοίως κατά έναν (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
8.   Η παρένθετη μητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δικαιούται την προβλεπόμενη άδεια μητρότητας µε πλήρεις αποδοχές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. (αριθ. 361/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Η νόμιμη μητέρα υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δικαιούται την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια µε πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας.
 
                                        Β. Γονική άδεια ανατροφής τέκνου (ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ)
 
1.   Στο γυναικείο πυροσβεστικό προσωπικό που λαμβάνει την άδεια της μητρότητας (κύησης - λοχείας) ως ανωτέρω, μετά το πέρας της άδειας αυτής, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (09) μηνών.
Για τις γυναίκες που είναι άγαμες ή χήρες ή διαζευγμένες, ή οι ίδιες, ο σύζυγός τους ή τέκνο τους έχει αναπηρία 67% , η παραπάνω εννεάμηνη άδεια προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται είτε εφάπαξ και συνεχόμενη είτε τμηματικά και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τέσσερα (04) έτη ζωής.
2.   Η γονική άδεια ανατροφής τέκνου που προβλέπεται ανωτέρω, παρέχεται και στο άρρεν προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος εφόσον η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα και με κοινή δήλωση που κατατίθεται στις Υπηρεσίες τους, επιλέγεται ποιος από τους δύο θα λάβει την άδεια αυτή. Εφόσον και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με αναφορά τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση.
3.   Στην περίπτωση που η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ανεξάρτητα αν δικαιούται ή όχι γονική άδεια, ο σύζυγος δικαιούται να τη λάβει με την προϋπόθεση προσκόμισης από τη σύζυγο σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν λαμβάνει ή δεν επιθυμεί να λάβει γονική άδεια.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία καθώς και η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται η εννεάμηνη άδεια ανατροφής και το συνολικό χρονικό διάστημα, που αυτή έκανε χρήση. Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
γ. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
δ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.
4.   Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
5.   Στην περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, τότε ο άλλος γονέας (δημόσιος υπάλληλος) δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
6.   Στην περίπτωση γέννησης τέκνουμε αποβίωση της συζύγου είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού είτε πριν τη συμπλήρωση της εννεάμηνης ανατροφής τέκνου, ανεξάρτητα αν ίδια εργαζόταν στο δημόσιο τομέα ή ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα ή όχι, ο σύζυγος εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, δικαιούται τη γονική άδεια (ανατροφής τέκνου) με αποδοχές, διάρκειας εννέα (09) μηνών ή του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα (09) μηνών.
7.    Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια ανατροφής τέκνου δικαιούται ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος που ασκεί την επιμέλεια.
8.    Στις υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία των υπαλλήλων κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα. Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.
9.    Η παρένθετη μητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δεν δικαιούται την εννεάμηνη άδεια µε αποδοχές της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου (αριθ. 361/2009, Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Η νόμιμη μητέρα υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιθέτως, δικαιούται την εννεάμηνη άδεια µε αποδοχές της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου για την ανατροφή του παιδιού.
 
                                         Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
 
1.        Εναλλακτικά, στην περίπτωση μη λήψης της ως άνω γονικής άδειας ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα (09) μηνών ή δέκα (10) μηνών, με υπεύθυνη δήλωση του γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού που απευθύνεται στη Διεύθυνση προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.
       Για τις γυναίκες που είναι άγαμες ή χήρες ή διαζευγμένες ή ο σύζυγός τους ή τέκνο τους έχει αναπηρία 67%, το μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες αντίστοιχα.
2.        Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, όπως και για κάθε τέκνο πέραν του 4ου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Κατά τη διάρκεια της παράτασης αυτής ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα.
3.        Οι διευκολύνσεις του μειωμένου ωραρίου λόγω ανατροφής τέκνου που προβλέπονται ανωτέρω, παρέχονται και στο άρρεν προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος εφόσον η σύζυγος δεν κάνει χρήση της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου και εργάζεται στο δημόσιο τομέα. Με κοινή δήλωση που κατατίθεται στις Υπηρεσίες τους, επιλέγεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων αυτών, εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις. Εφόσον και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με αναφορά τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων είτε εφάπαξ είτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις.
Στην περίπτωση που η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ανεξάρτητα αν δικαιούται ή όχι διευκολύνσεων μειωμένου ωραρίου λόγω ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μη λήψης γονικής άδειας, ο σύζυγος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου με την προϋπόθεση προσκόμισης από τη σύζυγο σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν λαμβάνει ή δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου.
Ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα, που αυτή έκανε χρήση. Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
γ. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
δ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.
4.        Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δεν δικαιούται να κάνει χρήση αντί γονικής άδειας ανατροφής τέκνου των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης η σύζυγος κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
5.        Στην περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, τότε ο άλλος γονέας (δημόσιος υπάλληλος) δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
6.        Στην περίπτωση γέννησης τέκνου και αποβίωσης της συζύγου είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού είτε πριν τη συμπλήρωση της εννεάμηνης ανατροφής τέκνου, ανεξάρτητα αν ίδια εργαζόταν στο δημόσιο τομέα ή ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα ή όχι, ο σύζυγος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, δικαιούται αντί γονικής άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (09) μηνών ή του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα μηνών, να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, είτε στο σύνολο είτε αναλογικά, σύμφωνα με την παράγρ. 1 του παρόντος.
7.        Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, αντί της άδειας ανατροφής τέκνου, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος που ασκεί την επιμέλεια, δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με την παράγρ. 1 του παρόντος.
8.        Το γυναικείο πυροσβεστικό προσωπικό, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού, τίθεται σε ελαφρά εσωτερική υπηρεσία εντός του πυροσβεστικού καταστήματος, για όλο το χρόνο της κύησης. Επίσης, δεν ανατίθεται στις εγκύους και μητέρες υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού με παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών υπηρεσία Γ’ Φυλακής εφόσον οι ίδιες το επιθυμούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
9.        Η παρένθετη μητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δεν δικαιούται μείωση του χρόνου εργασίας της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου (αριθ. 361/2009, Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Η νόμιμη μητέρα υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δικαιούται, αντιθέτως, μείωσης του χρόνου εργασίας, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.
10.   Τρίμηνη άδεια με πλήρεις αποδοχές σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 5 για την ανατροφή τέκνου χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, στο γυναικείο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Το διάστημα αυτό αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις