Ημερομηνία12-01-2010
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/katanomi1.doc

σελίδα 2η www.old.eakp.gr/pdf/katanomi2.doc

σελίδα 3η www.old.eakp.gr/pdf/katanomi3.doc

σελίδα 4η www.old.eakp.gr/pdf/katanomi4.doc

σελίδα 5η www.old.eakp.gr/pdf/katanomi5.doc

σελίδα 6η www.old.eakp.gr/pdf/katanomi6.docΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων