Ημερομηνία24-02-2017
ΝΟΜΟΣ 4455/2017 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΑΡ.13 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Δείτε εδώ τον Νόμο 4455/2017: www.old.eakp.gr/pdf/nomos4455_tropologia_trieteis.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων