Ημερομηνία09-12-2016
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 Διαβάστε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/k.yp.ap_pagia2017.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων