Ημερομηνία18-08-2016
Π.Δ. 82/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 Διαβάστε εδώ το Π.δ.82/2016: www.old.eakp.gr/pdf/p.d.82-2016.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων