Ημερομηνία21-04-2016
Π.Δ. 44 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘ/ΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε εδώ το Π.Δ. 44/2016: www.old.eakp.gr/pdf/pd 44_2016.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων