Ημερομηνία07-02-2016
Π.Δ. 5/2016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 305/1992

Διαβάστε το Π.Δ. 5/2016: www.old.eakp.gr/pdf/ieraehia.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων