Ημερομηνία04-01-2016
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/k.u.a._ethelontika_p.k..pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων