Ημερομηνία13-12-2015
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Δείτε εδώ την κατανομή των πιστώσεων: www.old.eakp.gr/pdf/proiplogismos_ps_2016.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων