Ημερομηνία20-07-2015
ΝΟΜΟΣ 4334 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε εδώ το Ν.4334: www.old.eakp.gr/pdf/mnimonio_tria.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων