Ημερομηνία09-07-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/up.ap_epoxikoi.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων