Ημερομηνία28-05-2015
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε εδώ την διαταγή του Α.Π.Σ.:www.old.eakp.gr/pdf/diatagi_simvasi_epoxikoi.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων