Ημερομηνία22-02-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/upap_krisis.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων