Ημερομηνία11-12-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε εδώ την ερώτηση:www.old.eakp.gr/pdf/erotisi_axiopoiisi_dokimon.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων