Ημερομηνία10-08-2014
Ν.4281 ΑΡΘΡΟ 220 ΥΠΑΓΩΓΗ Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

Διαβάστε εδώ το άρθρο 220 του Ν.4281: www.old.eakp.gr/pdf/nomos 4281.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων