Ημερομηνία03-06-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων