Ημερομηνία31-05-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ Π.Π.Υ.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/iperories exeresimes ppy 2014.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων