Ημερομηνία10-01-2014
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟ Α.Π.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Διαβάστε εδώ την επιστολή: www.old.eakp.gr/pdf/epistoliolk.pdf

Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων