Ημερομηνία18-12-2013
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ. ΤΟ 2014

Δείτε την κατανομή πιστώσεων για το Π.Σ. το 2013: www.old.eakp.gr/pdf/proyp2013.pdf

Δείτε την κατανομή πιστώσεων για το Π.Σ. το 2014: www.old.eakp.gr/pdf/proyp2014.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων