Ημερομηνία22-11-2013
ΝΟΜΟΣ 4210/2013 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δείτε το Νόμο 4210/2013: www.old.eakp.gr/pdf/document (5).pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων