Ημερομηνία13-11-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 225 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/document (4).pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων