Ημερομηνία06-11-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΩΣ 30-09-2012

Διαβάστε εδώ την απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/apofasiektosedras.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων