Ημερομηνία25-07-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Διαβάστε τις Υπουργικές Αποφάσεις: www.old.eakp.gr/pdf/apofasi.pdf



Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων