Ημερομηνία02-06-2013
Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Π.Υ. ΚΑΙ Π.Κ.

Διαβάστε την Κ.Υ.Α. για την καθαριότητα του 2013: www.old.eakp.gr/pdf/document (1).pdf

Διαβάστε την Κ.Υ.Α. για την καθαριότητα του 2012: www.old.eakp.gr/pdf/kath2012.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων