Ημερομηνία20-03-2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΤΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε την επιστολή του Κ.Κ.Ε.: www.old.eakp.gr/pdf/epistolikke.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων