Ημερομηνία24-02-2013
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Δείτε την κοινοποίηση του πίνακα των κενών θέσεων: www.old.eakp.gr/pdf/00002686.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων