Ημερομηνία23-11-2012
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε την κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων: www.old.eakp.gr/pdf/hronoepidoma.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων