Ημερομηνία13-11-2012
ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΙΩΝ

Διαβάστε την εντολή του αρχηγού για τον παροπλισμό τριών πυροσβεστικών πλοιαρίων: www.old.eakp.gr/pdf/pliario.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων