Ημερομηνία12-11-2012
ΝΟΜΟΣ 4093/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

Διαβάστε το νόμο για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016: www.old.eakp.gr/pdf/document.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων