Ημερομηνία08-11-2012
Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011- 2012 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

  • Διαβάστε την ολοκληρωμένη πρόταση της ΕΑΚΠ για τον κανονισμό μεταθέσεων υπό την μορφή προεδρικού διατάγματος αποτελούμενη από 19 άρθρα: www.old.eakp.gr/view.php

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

  • Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων της 31ης-1-2011: www.old.eakp.gr/view.php
  • Ενημερωτικό σημείωμα για τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων. 1-6-2011: www.old.eakp.gr/view.php
  • Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου για τις τακτικές μεταθέσεις. 7-7-2012: www.old.eakp.gr/view.php
  • Ενημερωτικό σημείωμα για τις ενστάσεις κατά του πίνακα τακτικών μεταθέσεων του 2012 ( 13-7-2012 ):www.old.eakp.gr/view.php

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

  • Πρόταση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για συνάντηση εργασίας με τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων προς αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του και αποφάσεων του. 21 - 2 -2011: www.old.eakp.gr/view.php
  • Επιστολή προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για τη λειτουργία και τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου. 29-5-2011: www.old.eakp.gr/view.php
  • Παρέμβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για το προωθούμενο σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της επικράτειας και τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων. 7-12-11: www.old.eakp.gr/view.php
  • Παρέμβαση-πρόταση προς το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων για τις τακτικές μεταθέσεις του 2012(11-5-2012): www.old.eakp.gr/view.php 

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΜΕΣΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων