Ημερομηνία21-07-2012
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε το έγγραφο της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων του Α.Π.Σ.: www.old.eakp.gr/pdf/0002.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων