Ημερομηνία18-07-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟ.ΠΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Διαβάστε την υπουργική απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/document.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων