Ημερομηνία07-05-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Διαβάστε τις υπουργικές αποφάσεις για:

  • Την κατάργηση οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού στο υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ.: www.old.eakp.gr/pdf/document.pdf


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων