Ημερομηνία10-11-2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 101 7/11/2011¨" Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού "Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων